هری پاتر ايراني منتشر شد:


1 - هری پاتر و سنگ امام زاده: (هری پاتر و سنگ جادو)
2 - هری پاتر و تالار وحدت: (هری پاتر و تالار اسرار)
3 - هری پاتر و زندانی اويين: (هری پاتر و زنداني ازكابان)
4 - هری پاتر و جام مبارك رمضان: (هری پاتر و جام آتش)
5 - هری پاتر و فرمان رهبری: (هری پاتر و فرمان ققنوس)
6 - هری پاتر و آخوند دورو: (هری پاتر و شاهزاده دورگه)
7 - هری پاتر وهشت سال دفاع مقدس: (هری پاترو یادگاران مرگ

منبع : جمع اسکل ها |هری پاتر ورژن اسلامی
برچسب ها : پاتر